40 anys 40 papers

La recerca és un eix fonamental de l'Hospital Germans Trias i Pujol des dels seus inicis, amb l'objectiu principal de contribuir a la millora de la salut de les persones a través del coneixement científic i de la seva transferència. Gràcies a la investigació, els nostres professionals han aconseguit fites rellevants en les diferents àrees de treball durant aquests 40 anys.
40 anys 40 papers constitueix un recorregut pels serveis i unitats del centre, destacant els 40 articles científics més rellevants de cadascun d'ells, que han liderat o en els quals han participat, al llarg d'aquests anys.
Amb aquesta iniciativa, volem posar en valor la feina duta a terme per tots els professionals del Germans Trias i destacar els avenços i les millores aconseguides, així com donar visibilitat a la importància de la recerca i la investigació en l'àmbit de la sanitat i, més concretament, en l'àmbit hospitalari.

A continuació, podeu consultar els articles científics seleccionats.

Servei de Genètica Clínica
Guies de pràctica clínica per al diagnòstic, tractament, gestió i vigilància de persones amb Schwannomatosi. Abril 2022.
+
Servei de Reumatologia
La síndrome SAPHO: un estudi clínic i d'imatge. Setembre 2010
+
Servei de Neurologia
Un assaig clínic aleatoritzat de metilprednisolona oral versus intravenosa per a la recaiguda de l'esclerosi múltiple. Octubre 2013
+
Servei d'Urgències
Rendiment de l'amplada de distribució de monòcits (MDW) com a indicador precoç de sèpsia al servei d'urgències: comparació amb CRP i procalcitonina en un estudi prospectiu europeu multicèntric internacional. Juny 2021
+
Servei de Dermatologia
Grup d'estudi del càncer de pell del Barcelonès Nord. Incidència poblacional del carcinoma basocel·lular en una zona mediterrània espanyola. Novembre 2009
+
Servei de Medicina Preventiva
Avaluació dels assaigs d'alliberament d'interferó-gamma en el diagnòstic de la infecció recent per tuberculosi en treballadors sanitaris. Agost 2009
+
Servei de Nefrologia
Baix nivell de factor de creixement similar a la insulina-1 en la nefropatia de l'obesitat: un nou factor de risc? Maig 2016
+
Servei de Farmàcia
La gestió de la polifarmàcia en persones que viuen amb el VIH. Gener 2023
+
Servei de Medicina Nuclear
La biòpsia del gangli sentinella com a alternativa pràctica a la dissecció de ganglis axil·lars en pacients amb càncer de mama: una aproximació a la seva validesa. Juny 2000
+
Servei d'Anestesiologia i Reanimació - Unitat del Dolor
Optimització de la gestió del dolor postoperatori basat en una nova eina tecnològica. Mapa del dolor. Maig 2019
+
Servei de Cardiologia. Unitat d'Insuficiència Cardíaca
Insuficiència cardíaca recuperada amb fracció d’ejecció reduïda i resultats: un estudi prospectiu. Abril de 2017
+
Servei de Ginecologia
Les cèl·lules T de memòria resident són un reservori cel·lular per al VIH a la mucosa cervical. Octubre 2019
+
Servei d'Urologia
Prostatectomia radical laparoscòpica. Revisió del primer any. Abril 2003.
+
Servei d'Anatomia Patològica
Els paràmetres clinicopatològics pre i post neoadjuvants poden ajudar en el pronòstic i la predicció de la resposta en càncer de mama HER2+ i triple negatiu. Juny 2023
+
Servei d'Al·lergologia
Una nova immunoteràpia subcutània adsorbida per tirosina microcristal·lina i al·lergoide d'àcars: informe de seguiment d'1 any. Octubre 2016
+
Servei de Malalties Infeccioses
Utilitat clínica del genotipatge del VIH-1 i assessorament d'experts: l'assaig de l'Havana. Gener 2002
+
Servei de Psiquiatria
El paper dels trets esquizotípics i el gen OXTR en la teoria de la ment en l'esquizofrènia: un estudi basat en la família. Febrer de 2020
+
Servei de Pneumologia
Anàlisi automàtica de vídeo per al diagnòstic d'apnea obstructiva del son. Agost de 2016
+
Servei d'Immunologia
Camins endavant per a les teràpies cel·lulars que indueixen la tolerància: una perspectiva AFACTT. Febrer 2019
+
Servei d'Aparell Digestiu
Infecció per citomegalovirus en la colitis ulcerosa: un estudi prospectiu i comparatiu sobre prevalença i estratègia diagnòstica. Octubre 2008.
+
Servei de Pediatria
Característiques clíniques i resultat dels pacients amb deficiència d’IRAK-4 I Myd88. Novembre 2010
+
Servei de Geriatria, juntament amb la Direcció d’Atenció Primària de la Metropolitana Nord
Disseny d'un programa d'atenció integrada centrat en les persones amb cronicitat complexa: un cas pràctic de Catalunya. Novembre de 2021.
+
Servei d'Endocrinologia i Nutrició
El colesterol de lipoproteïnes de baixa densitat calculat no s'ha d'utilitzar per a la gestió de les anomalies de les lipoproteïnes en pacients amb diabetis mellitus. Agost 1993. 
+
Servei de Medicina Interna
Teràpia anticoagulant per a la trombosi de la vena esplàcnica: una metaanàlisi de dades de pacients individuals. Agost de 2022
+
Servei de Cirurgia Pediàtrica
Perfil de lipidomes en l’obesitat infantil en comparació amb els adults: un estudi pilot. Juliol 2023
+
Servei de Radiodiagnòstic
Comparació entre la injecció intratumoral i peritumoral del radiotraçador per a la localització i biòpsia del gangli sentinella en càncer de mama no palpable. Juliol de 2008.
+
Servei de Rehabilitació
Efectes de l'estimulació elèctrica neuromuscular en pacients amb disàrtria relacionada amb l'ictus: un protocol d'assaig controlat per simulació aleatòria de fase II doble cec - assaig ULYSSES. Setembre 2023
+
Servei d'Anàlisis Clíniques i Bioquímica
Variació geogràfica marcada en la prevalença de la macroprolactinèmia. Desembre 2021
+